R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Harmonogramy konsultacji

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu harmonogramy konsultacji przeprowadzanych we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo – zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” działanie 10.4.01 RPO WD 2014-2020.

  1. Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
  2. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu
  3. Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
  4. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
  8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
  9. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
  10. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

.

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – PAŹDZIERNIK 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - październik 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - październik 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - październik 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - październik 2018 r.”

————————————————————————————————————

.

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – WRZESIEŃ 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - wrzesień 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II, III - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - wrzesień 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I, II - wrzesień 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – CZERWIEC 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - czerwiec 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - czerwiec 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - czerwiec 2018 r.”

————————————————————————————————————

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – MAJ 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I, II, III - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - maj 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - maj 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - maj 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – KWIECIEŃ 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Konsultacje zostały zakończone.

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - kwiecień 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - kwiecień 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - kwiecień 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - kwiecień 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – MARZEC 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I, II, III - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - marzec 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - marzec 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - marzec 2018 r.”

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - marzec 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - marzec 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – LUTY 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I, II, III - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - luty 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - luty 2018 r.”

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

 

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I, II - luty 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – STYCZEŃ 2018 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - styczeń 2018 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - styczeń 2018 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – GRUDZIEŃ 2017 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - grudzień 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - grudzień 2017 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – LISTOPAD 2017 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Pobierz “Harmonogram konsultacji - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - listopad 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - listopad 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - listopad 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - listopad 2017 r.”

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - listopad 2017 r.”

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - listopad 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - listopad 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - listopad 2017 r.”

————————————————————————————————————

 

***** HARMONOGRAMY KONSULTACJI – PAŹDZIERNIK 2017 r. *****

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni 

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji III październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji - październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II - październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Pobierz “Harmonogram konsultacji I - październik 2017 r.”

 

Pobierz “Harmonogram konsultacji II październik 2017 r.”

————————————————————————————————————

 

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc