R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Cykl Powiatowych debat o pracy zakończony

30 sierpnia 2018

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu jako wykonawca projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo – zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) realizowanego w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014 – 2020 w imieniu Powiatu Lubańskiego we współpracy z 10 szkołami ponadgimnazjalnymi kształcenia zawodowego z powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego w 2017 i 2018 r. zrealizował cykl Powiatowych debat o pracy.

Powiatowe debaty o pracy były niezwykle istotnym zadaniem podczas realizacji projektu REGSI a ich celem było promowanie dobrych praktyk w regionie polegające na wsparciu przedsiębiorców w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy, aktualizacja informacji dotyczących planów rozwojowych firm, gromadzenia danych i konsultacji przy tworzeniu informacji nt. potrzeb zatrudnieniowych w powiecie, zachęty do współpracy ze szkołami oraz podjęcia dyskusji nt. efektów współpracy na poziomie/ w relacji szkoła – przedsiębiorstwo.

Dzięki porozumieniu i wspólnym działaniom dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie z trzech powiatów tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu, Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni na przestrzeni 2017 i 2018 roku zorganizowano sześć Powiatowych debat o pracy m.in. pt.

„Jak dostosować się do trendów współczesnego  rynku pracy”

„Powiat bolesławiecki – szansa dla młodych ludzi na starcie drogi zawodowej”

„Wsparcie edukacyjno-zawodowe absolwentów na rynku pracy”

„GPS- gdzie po szkole? Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

Debaty odbyły się przy udziale Starostów Powiatów, Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego, przedstawicieli instytucji rynku pracy, uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, przedstawicieli 47 lokalnych pracodawców, instytucji kultury i mediów, instytucji lokalnych rynków pracy, nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców edukacyjno – zawodowych oraz uczniów i rodziców. Wystąpienia miały na celu przybliżyć oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych, możliwości zatrudnieniowych oraz pożądanych profili osobowościowych potencjalnych kandydatów do pracy.

Panele dyskusyjne stanowiły swoiste clou każdej z debat. Dyskutowano na temat zmian, którym podlega współczesny rynek pracy, wyzwań, nowych trendów, warunków do jakich dostosować muszą się zarówno organizacje, jak i jednostki poruszające się lub rozpoczynające poruszanie się na rynku pracy a także ich wpływu na cele rozwoju zawodowego absolwentów wchodzących na rynek pracy i wzajemnych oczekiwań w relacji absolwent – pracodawca.

Przedsięwzięcia jak minione, są doskonałą formą konfrontacji perspektyw a co za tym idzie możliwością wymiany doświadczeń, poznania potrzeb i wzajemnych oczekiwań, kierunków w jakich zmierza rynek pracy oraz aktualizacja informacji o zapotrzebowaniu branżowym. Dzięki spotkaniom możliwe było zgromadzenie i zaktualizowanie informacji o potrzebach zatrudnieniowych w e-bazie dostępnej na e- Platformie REGSI, której utworzenie i funkcjonowanie możliwe jest dzięki środkom otrzymanym z dotacji na rzecz realizacji projektu REGSI.

Wszystkim uczestnikom debaty, przedstawicielom samorządu, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy oraz pracodawców a także dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom zaangażowanych w organizację i realizację debaty składam serdeczne podziękowania życząc wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc