R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

GPS, czyli gdzie po szkole? Powiatowa debata.

30 marca 2018

GPS, czyli gdzie po szkole? Powiatowa debata

,,GPS – czyli gdzie po szkole. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”. Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowano debatę, w której udział wzięło blisko 200 osób m.in. przedstawiciele kuratorium, lokalnych firm, samorządowcy, dyrektor powiatowego urzędu pracy, nauczyciele i młodzież z powiatowych szkół.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Lubańskiego.

Cieszę się, że możemy się spotkać w tak licznym gronie, wymieniając myśli i doświadczenia. Mam nadzieję, że ta debata pozwoli nam zrozumieć, jak bardzo skomplikowaną materią jest kształcenie zawodowe. Chciałbym, aby w powiecie to właśnie pracodawcy aktywnie uczestniczyli w budowaniu szkolnictwa zawodowego na każdym etapie. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie przyczynkiem do aktywnego udziału w procesie wprowadzania reformy kształcenia zawodowego i tego, co czeka nas w przyszłości w kształceniu zawodowym – powiedział Walery Czarnecki, starosta lubański.

Jak zatrzymać w Polsce najlepszych pracowników? Na co pracodawca zwraca uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Czy oceny ze świadectwa mają wpływ na zatrudnienie?  – nad tymi i wieloma innymi problemami zastanawiali się podczas debaty przedstawiciele lokalnych firm oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Jedno jest pewne, powoli odchodzimy od rynku pracodawcy. Pozwala to na poprawę sytuacji zatrudnianych pracowników, którzy mogą liczyć na coraz lepsze zarobki a jest to niezwykle ważne, bo niewątpliwie stanowi jedno z istotnych kryteriów pozyskiwania najlepszych ludzi.

Ważną kwestią podjętą podczas debaty były media społecznościowe. Jeden z uczniów zapytał, czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę za jego zachowanie na portalach społecznościowych i czy te profile są sprawdzane przed rozmową o pracę? Prawie wszyscy pracodawcy opowiedzieli twierdząco. Zachowanie przyszłych i obecnych pracowników w czasie wolnym także wpływa na ocenę pracodawcy.

Aktualnie większość osób i firm posiada profile na portalach społecznościowych. Sfera życia w przestrzeni internetowej łączy się więc z życiem zawodowym. Praktycznie większość firm działających na polskim rynku nie jest w stanie wykazać nieposiadania profilu na żadnym z portali społecznościowych.

Jedno jest pewne, internet odgrywa coraz większą rolę w poszukiwaniu pracy i tworzeniu zawodowego wizerunku. Standardem wśród kandydatów do pracy staje się posiadanie profilu w takich serwisach jak LinkedIn czy GoldenLine. Zawodowy portal społecznościowy to miejsce często odwiedzane również przez rekruterów. Wszystko wskazuje zatem na to, że profil w biznesowych mediach społecznościowych nie tylko wypada, ale po prostu warto mieć.

W dalszej części spotkania, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, podkreśliła, że oferta szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie jest dopasowana do rynku pracy. W 2017 r. prawie każdy absolwent zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy znalazł zatrudnienie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biura poselskiego Marzeny Machałek – wiceministra edukacji, którzy odczytali list od pani minister adresowany do władz samorządowych Powiatu Lubańskiego oraz uczestników debaty,  Dolnośląski Wicekurator Oświaty – Janusz Wrzal, wizytator Kuratorium Oświaty – Elżbieta Tyc, Starosta Lubański – Walery Czarnecki, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, uczniowie a także przedsiębiorcy.

Jak powiedział Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator, kształtowanie umiejętności i predyspozycji zawodowych, które pozwolą kierować samorozwojem młodego człowieka, należy do szkoły.

Wśród wielu czynników, które należy zmienić, by zreformować system kształcenia zawodowego Walery Czarnecki, starosta lubański wymienił m.in.: potrzebę otwarcia się szkół się na oczekiwania pracodawców, usystematyzowanie mechanizmów współpracy pracodawców z samorządem oraz środowiskiem oświaty, a także samą zmianę świadomości i dostrzeżenie w edukacji zawodowej szansy na znalezienie dobrej pracy. Zaznaczył również, że Ministerstwo Edukacji od lat nie zapewnia pełnego finansowania kształcenia zawodowego. Powiat Lubański co roku dopłaca do edukacji. Tylko w bieżącym roku będzie to kwota około 4 mln zł.

W zasadniczej części spotkania, dyskusji na temat pracy w powiecie lubańskim, możliwości zatrudnienia, oczekiwań pracodawców oraz warunków, jakie powinien spełnić przyszły pracownik, udział wzięli: Wicekurator – Janusz Wrzal, Starosta – Walery Czarnecki,  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Katarzyna Hudyma, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Eugeniusz Wiktor Zdunek.

W debacie uczestniczyli również przedsiębiorcy: Andrzej Juncewicz – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Adam Kasprzyk, Tadeusz Duma, Małgorzata Wieczorek, Jarosław Bakuniak oraz Łukasz Parecki.

Z wypowiedzi przedsiębiorców wynikało, że pracodawcy nie oczekują, że absolwent trafi do nich już przygotowany do podjęcia zatrudnienia na określonym stanowisku. Podkreślili, że chętnie szkolą osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę i w ten sposób przygotowują pracownika do wykonywania określonych zadań. Poszukują osób, które są odpowiedzialne, chętnie się uczą a przede wszystkim wykazują zainteresowanie podjęciem współpracy.

Dużym plusem jest doświadczenie zdobyte przez kandydata na pracownika podczas praktyk,  staży zawodowych, ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów. Jednak często decyzję o zatrudnieniu podejmują na podstawie oceny zaangażowania pracownika podczas okresu próbnego, który jest czasem na naukę i przygotowanie do pracy.

Wynagrodzenia w Polsce rosną, mimo to nadal zarabiamy średnio dwa razy mniej niż koledzy po fachu np. w Niemczech. Jest to duży problem. Pracodawcy podkreślili, że młodzi ludzie uczą się zawodu (dwa lub trzy lata), a potem wyjeżdżają za granicę, gdzie wykorzystują nabyte wiadomości i umiejętności zawodowe.

Podczas dyskusji, dużym zainteresowaniem tematem wykazali uczniowie. Pojawił się problem związany z wątpliwościami co do tego, czy dobrą szkołę wybrali. Kilka osób nie było do końca pewnych, czy dobrze wybrali zawód, szkołę, a co za tym idzie, czy przyszłe miejsce pracy będzie ich satysfakcjonowało. Bezdyskusyjnie należy wykorzystać wszystkie dostępne metody i narzędzia, by to sprawdzić.

Taką szansę samooceny predyspozycji zawodowych dają m.in. testy poznawania predyspozycji zawodowych i zainteresowań dostępne na platformie REGSI, utworzonej i funkcjonującej w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)”.

Osoba wypełniająca test otrzymuje informację zwrotną o swoich predyspozycjach. Ponadto na platformie REGSI można też ukończyć bezpłatne szkolenia w formie e-learningu i otrzymać certyfikaty. O cechach i zasobach e-platformy REGSI mówiła podczas debaty dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Anna Adamska.

To nowoczesne narzędzie dające szansę na bliższe kontakty pracodawców z przyszłymi absolwentami szkół. Pracodawca po zalogowaniu może tu zamieścić  swoją wizytówkę, oferty stażu, praktyk, a także oferty zatrudnienia.

Z tego narzędzia chętnie korzystają zarówno nauczyciele i uczniowie. Dlatego też należy wykorzystać tę szansę na dotarcie do potencjalnych pracowników, przedstawić swoje oczekiwania oraz możliwości współpracy.

Ponadto Dyrektor Anna Adamska zaprezentowała zebranym wyniki „Raportu Regionalnego”, który przygotowany został w oparciu o dane z badania ankietowego przeprowadzonego w kresie styczeń-marzec 2017 r. wśród 302 przedsiębiorców regionu. To właśnie tam przedstawione zostały oczekiwania i wymagania pracodawców w stosunku do przyszłych pracowników.

W drugiej części spotkania, przewidziano dwugodzinne konsultacje indywidualne i grupowe uczniów z pracodawcami, podczas których uczniowie mogli bezpośrednio porozmawiać z przedsiębiorcami, zapoznać się z ich aktualną ofertą zatrudnienia, oczekiwaniami od kandydatów.

Przedstawiciele Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Tadeusz Kozak, Anna Pietraczko, Agnieszka Czernecka zachęcali przyszłych absolwentów do podjęcia służby w Policji.

Podsumowując przebieg debaty oraz wypowiedzi biorących w niej udział uczestników, należy stwierdzić, że jedynie dobra współpraca i aktywność na linii przedsiębiorca – instytucje rynku pracy – szkoły i ich organy prowadzące, a także nadzór pedagogiczny gwarantuje możliwość przygotowania młodzieży do podjęcia zatrudnienia.

Niezwykle istotne jest to, aby przedsiębiorcy chętniej korzystali z nowoczesnych mediów, wykorzystując platformę REGSI do kontaktu ze środowiskiem – szkołą, uczniem, potencjalnym pracownikiem.

Duże zainteresowanie debatą wśród młodzieży pokazuje, jak ważne są dla nich bezpośrednie spotkania z przedstawicielami wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie się lokalnego rynku pracy.

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc