R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Wsparcie nowoczesnej edukacji zawodowej w południowo – zachodnim regionie województwa dolnośląskiego

9 października 2017

Od października 2016 roku Powiat Lubański poprzez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizuje w ramach działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”. Jego celem jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych. Powiat Lubański zapewnił wkład własny i zaprosił do współpracy sąsiednie samorządy.

Rozpoczyna się właśnie drugi rok szkolny realizacji projektu, wszystkie zaplanowane działania przebiegają harmonijnie i bez zakłóceń. Do pozyskania środków na realizację projektu oraz jego sprawną realizację bez wątpienia przyczyniło się ogromne doświadczenie realizatora projektu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, kierowanego przez Annę Adamską. Przez przeszło dziesięć lat zrealizowano kilkanaście projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych wspierając uczniów, nauczycieli i szkoły, głównie z powiatu lubańskiego.

Projekt zakłada udzielenie wszechstronnego wsparcia 10 szkołom ponadgimnazjalnym z terenu powiatu bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego i opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych i doradcom edukacyjno-zawodowym, szkołom.

Adres e-platformy: www.platformaregsi.pl

Drugi filar projektu to wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych poprzez ich udział w  regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń oraz w  szkoleniu coachingowym, podnoszącym kompetencje w zakresie nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Trzecim filarem są działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców oraz działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku organizowane w każdej szkole.

Od września 2017 r. dostępne jest nowoczesne narzędzie informatyczne: regionalna e-platformy REGSI, z której korzystają uczniowie, nauczyciele i szkoły, rodzice. Zapraszamy także przedsiębiorców, którzy mogą umieszczać na platformie oferty pracy, staży, praktyk. Każdy przedsiębiorca może w ramach promocji własnej firmy umieścić na platformie wizytówkę swojej firmy, wskazując m.in. kierunki planowanego rozwoju. Szkoły biorące udział w projekcie mają zapewnione miejsce na swoje wizytówki, przez co zyskują dodatkową możliwość promowania swojej oferty kształcenia w środowo siku powiatu, regionu, województwa.

W ramach regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń podnosi swoje kwalifikacje 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych. Uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z określonych dziedzin. Ta forma doskonalenia zawodowego ma na celu systematyczne wsparcie metodyczne dla nauczycieli, daje również możliwość wypracowywania własnych materiałów metodycznych, które następnie będą umieszczone na platformie.

Trwa także 160 godzinne szkolenie coachingowe dla 20 nauczycieli, podnoszące kompetencje w zakresie nowoczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do profesjonalnego wspierania ucznia w poszukiwaniu jego zawodowej drogi.

Wsparciem dla nauczycieli są także opracowane przez zespół autorski materiały metodyczne:  scenariusze zajęć edukacyjno – doradczych dla szkół zawodowych i techników oraz dwa przewodniki metodyczne dla nauczycieli.  Materiały zostaną umieszczone na platformie REGSI, a w formie drukowanej przekazane nauczycielom ze szkół biorących udział w projekcie.

Do poprawy efektywności kształcenia z pewnością przyczyniło się doposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt multimedialny na potrzeby doradztwa edukacyjno-zawodowego. Sprzęt ten (tablica multimedialna, laptop, rzutnik, wizualizer) zapewnia możliwość stosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy.

Szkoły uzyskały także wsparcie w postaci działań edukacyjno-zawodowych w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, które zostały sfinansowane ze środków projektu. Konsultacje będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się powiatowe debaty o pracy, zorganizowane
w Bolesławcu, Lubaniu i Zgorzelcu. Ich celem było pozyskanie informacji od pracodawców, aktualizacja informacji na temat planów rozwojowych firm, dyskusja na temat efektów współpracy szkoła – przedsiębiorstwo, konsultacje przy tworzeniu informacji na temat potrzeb zatrudnieniowych w powiecie, promocja dobrych praktyk w regionie. W debatach uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie, pracodawcy, przedstawiciele lokalnych instytucji rynku pracy. Dyskutowano na temat wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy, podkreślając jednocześnie  rosnącą rangę edukacji zawodowej prowadzonej we współpracy z pracodawcami. Kolejne trzy powiatowe debaty odbędą się wiosną 2018 roku.

Warto podkreślić ogromne zainteresowanie i wsparcie dla działań projektowych udzielane przez Starostwa Powiatowe z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego, które są organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie, a także zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, którzy chętnie biorą udział w debatach, deklarują także zainteresowanie korzystaniem z platformy REGSI.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz lokalnych przedsiębiorców
z trzech powiatów do współpracy w ramach projektu na Platformie REGSI oraz do udziału w powiatowych debatach o pracy.

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc