R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Poszukiwani specjaliści w regionie

26 czerwca 2017

Wśród 302 Przedsiębiorców działających na terenie trzech powiatów (lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim) przeprowadziliśmy badanie ankietowe pt.: „Poszukiwani specjaliści w regionie – w południowo –zachodniej części województwa dolnośląskiego na podstawie planów zatrudnieniowych pracodawców w powiatach: lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim w okresie 3 lat (2017-2020)”. Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z terenu powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego, w zakresie zapotrzebowania na specjalistów w określonych zawodach.

Z wyników badania opracowano Raport, w którym znalazły się informację o potrzebach zatrudnieniowych przedsiębiorców, jak i wskazówki dla uczniów umożliwiające świadome kierowanie procesem kształcenia i ścieżki kariery. Natomiast dla szkół i nauczycieli, Raport zawiera pomocne informacje, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego pod kątem przygotowania ucznia – absolwenta, jako przyszłego pracownika, do potrzeb i oczekiwań pracodawców z regionu.

Ponadto Raport zawiera bazę poszukiwanych specjalistów w regionie z podziałem na powiaty, określoną na podstawie ilościowych i jakościowych perspektyw rozwojowych badanych przedsiębiorstw oraz wnioski i rekomendacje w kontekście potrzeb rynku pracy w regionie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem.

Pobierz “Raport: Poszukiwani specjaliści w regionie”

Pobierz “Deklaracja przedsiębiorcy”

Pobierz “Ankieta dla przedsiębiorców biorących udział w badaniu ankietowym”

 

 

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc