R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Dodatkowe konsultacje edukacyjno – zawodowe już rozpoczęte

25 maja 2017

Informujemy, że w miesiącu maju 2017 r. rozpoczęliśmy realizację długo oczekiwanych konsultacji edukacyjno – zawodowych w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno – zawodowej południowo – zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego, biorących udział w projekcie REGSI z powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego oraz ich rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach edukacyjno – zawodowych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie konsultacji dla minimum 500 uczniów (średnio 50 uczniów objętych wsparciem w każdej z 10 szkół, lecz zgodnie z przydzieloną szkole ilością godzin konsultacji),

Konsultacje prowadzone są w formie konsultacji indywidualnych (samodzielnie lub z rodzicem) lub konsultacji grupowych. Grupy w ramach konsultacji grupowych będą liczyły nie więcej niż 15 osób.,

Na terenie szkoły rekrutacja przeprowadzona zostanie we współpracy Szkolnego Koordynatora DEZ i Nauczyciela konsultanta – nauczycieli upoważnionych na podstawie osobnych umów,

Uczeń, który zamierza wziąć udział w konsultacjach edukacyjno – zawodowych w  ramach projektu REGSI powinien złożyć do Koordynatora DEZ obowiązujące dokumenty rekrutacyjne składające się z Deklaracji przystąpienia do projektu, Formularza zgłoszeniowego dl SL 2014, Oświadczenia uczestnika projektu, Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niepełnoletni uczestnik projektu zobowiązany jest uzyskać zgodę rodzica/ opiekuna prawnego do uczestnictwa w konsultacjach edukacyjno – zawodowych,

Dokumentacja rekrutacyjna składana jest jednorazowo a uczestnik projektu posiada prawo korzystania z konsultacji edukacyjno – zawodowych wielokrotnie, wg własnych potrzeb.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów w konsultacjach edukacyjno – zawodowych realizowanych w projekcie REGSI a także u  Szkolnych Koordynatorów DEZ, Nauczycieli konsultantów działających w szkołach oraz stronach internetowych szkół.

Ponadto informujemy, że zakładce Pliki do pobrania dostępna jest Dokumentacja rekrutacyjna dla uczestników konsultacji:

  1. Regulamin konsultacji
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie REGSI
  3. Formularz zgłoszeniowy
  4. Oświadczenie uczestnika
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc