R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Regionalny rynek pracy otwiera się dla młodych?

15 października 2018

Regionalna debata o pracy pt. „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 08 października 2018 r., z udziałem ponad 200 osób, stanowiła podsumowanie prawie dwuletnich działań projektu REGSI z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół, nauczycieli, kierowanych do ponad 500 uczniów z 10 szkół kształcących zawodowo w regionie – powiatach lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim.

Debata była okazją do zaprezentowania pomysłów na edukację zawodową przez władze samorządowe, albowiem głos w tej ważnej dla młodzieży trzech powiatów dyskusji bardzo licznie zgromadzonej na sali, zabrali: Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Walery Czarnecki Starosta Lubański, Alicja Krzyszczak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Ponadto  w imieniu lokalnych pracodawców głos zabrał Andrzej Juncewicz Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu.

W ramach projektu Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zaplanowano i zrealizowano wiele różnorodnych zadań, a najważniejszym z nich było stworzenie i udostępnienie za pośrednictwem Internetu  szerokiemu odbiorcy bogatej w zasoby e-platformy REGSI, dostępnej dla każdego ucznia i nauczyciela pod adresem: www.platformaregsi.pl.

Jak poinformowała zebranych Anna Adamska Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, w czasie jednego roku szkolnego, od 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r., Platformę REGSI odwiedziło 34.500 osób, 1.083 osoby utworzyły swoje konto, 1.973 razy logowano się na Platformę, 721 razy rozwiązano testy multimedialne dot. rozpoznawania predyspozycji zawodowych, 1.044 razy użytkownicy Platformy wzięli udział w szkoleniach e-learning i otrzymali stosowne certyfikaty. To świadczy o znaczącym sukcesie nowego narzędzia dla uczniów i nauczycieli, jakim jest e-platforma REGSI.

Starosta Walery Czarnecki podkreślił, że Powiat Lubański od lat realizuje wsparcie dla szkół kształcenia zawodowego, korzystając ze środków unijnych. A projekt REGSI jest  ważnym ogniwem spajającym system kształcenia zawodowego w regionie, ponieważ do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy oprócz własnych, lubańskim szkół ponadgimnazjalnych, także szkoły z powiatów ościennych – bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Marszałek Cezary Przybylski potwierdził, że Powiat Lubański, a właściwie jego Starosta, z wielkim zainteresowaniem przystępował do projektów o zasięgu dolnośląskim, których celem było m.in. wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół kształcących zawodowo, co wpływa bezpośrednio na jakość kształcenia zawodowego. Wyrazy uznania za sukces, jakim okazał się projekt REGSI i podziękowanie za możliwość udziału w nim szkół bolesławieckich przekazała Alicja Krzyszczak Naczelnik Wydziału Edukacji z Bolesławca, stwierdzając jednocześnie, że udział w projekcie REGSI był też zachętą dla szkół Powiatu Bolesławieckiego, by odważniej korzystać z unijnych pieniędzy. Cenne słowa uznania pod adresem realizatorów projektu padły też z ust Andrzeja Juncewicza – lubańskiego przedsiębiorcy aktywnie uczestniczącego także w obu powiatowych debatach o pracy w Lubaniu.

Ważnym akcentem Regionalnej debaty było wręczenie przedsiębiorcom i  przedstawicielom instytucji rynku pracy Certyfikatów za  wspomaganie szkół kształcenia zawodowego z powiatów lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy,  potwierdzających uczestnictwo w powiatowych debatach o pracy. Certyfikaty wręczyli: Walery Czarnecki Starosta Lubański oraz Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Anny Adamskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Debatę zorganizowano w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza, a po smacznym poczęstunku i dyskusjach przy kawie, można było skorzystać
z konsultacji z pracodawcami, którzy także wystawili swoje oferty pracy, adresowane szczególnie do uczniów.

Kończy się kolejne ciekawe przedsięwzięcie adresowane do młodzieży i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, którego efektem będzie lepsze przygotowanie absolwentów do wkroczenia na regionalny rynek pracy. Albowiem projekty współfinansowane ze środków unijnych, na które postawił Powiat Lubański, mają na celu ułatwienie młodym spełnienia oczekiwań pracodawców i łatwiejsze odnalezienie się na stanowisku pracy.

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc