R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Konferencja informacyjna

16 września 2015

zdj2

09 listopada 2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyła się konferencja informacyjna rozpoczynająca realizację projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” realizowanego przez Powiat Lubański – PCE w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020. W konferencji wzięli udział szefowie edukacji w powiatach lubańskim, zgorzeleckim
i bolesławieckim – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu – Bogusława Witkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Lubaniu – Konrad Rowiński, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – Maciej Pronkiewicz oraz dyrektorzy lub ich przedstawiciele 9 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w tych powiatach.

Uczestników spotkania powitała Anna Adamska dyrektor PCE w Lubaniu, pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika projektu. Przedstawiła zebranym zespół pracujący
w projekcie, wskazując równocześnie najważniejsze zadania jego członków, aby wszyscy wiedzieli z kim i w jakich sprawach mogą się kontaktować. Następnie w prezentacji omówiła rozpoczynający się właśnie projekt
„Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, wskazując jego cel, najważniejsze założenia i etapy realizacji. Następnie Małgorzata Wrzal Kierownik merytoryczny omówiła formy wsparcia dedykowane szkołom w projekcie, przedstawiła także harmonogram działań w najbliższych tygodniach. Uczestnicy konferencji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji, o czym świadczyła znaczna liczba pytań, które padły z sali, a na które bardzo konkretnie i rzeczowo odpowiadała Anna Adamska. Wywiązała się też ożywiona dyskusja, wskazująca, iż zarówno przedstawiciele starostw powiatowych, jak i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dostrzegają potrzebę realizacji takich właśnie projektów i widzą liczne korzyści wynikające z udziału w tym przedsięwzięciu wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Wszyscy zebrani zadeklarowali wstępnie chęć uczestnictwa w działaniach projektowych, zwłaszcza iż dla większości z nich (dyrektorzy szkół leżących na terenie powiatu lubańskiego), będzie to kolejny projekt dedykowany szkołom realizowany przez PCE z wykorzystaniem środków unijnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali przygotowane przez PCE ulotki informacyjne o projekcie oraz komplet dokumentów niezbędnych do złożenia deklaracji przystąpienia do projektu,
w tym Regulamin rekrutacji.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji, uczestnicy mieli możliwość porozmawiania ze swoimi koleżankami i kolegami z innych szkół, z członkami zespołu projektowego, przede wszystkim zaś z dyrektor PCE Anną Adamską, z czego chętnie skorzystali, więc „nieoficjalna” część spotkania była dla wszystkich uczestników równie interesująca. Organizatorzy konferencji i równocześnie realizatorzy projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” odczuli wielką satysfakcję, iż zarówno projekt, jak i spotkanie informacyjne spotkało się z żywym zainteresowaniem w twórczej, sprzyjającą wymianie doświadczeń atmosferze.

Pobierz “4-Prezentacja-konferencja-9.11.2016-po-lifcie.ppt”

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc